LSU mokslininkai tyrė jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymą per fizinio ugdymo pamokas

Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkai prof. dr. Romualdas Malinauskas ir doc. dr. Vilija Malinauskienė atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama atskleisti jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymo ypatumus per fizinio ugdymo pamokas. Šio tyrimo naujovė – tai socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas netipiškose mokyklose per fizinio ugdymo pamokas.

Tyrimui pasitelktos dvi metodikos: viena socialinių įgūdžių lygiui, o kita – emocinių įgūdžių lygiui įvertinti. Imtį sudarė 104 jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokiniai. Keturios klasės buvo atsitiktinai suskirstytos į eksperimentinę (n=49) ir kontrolinę (n=55) grupes. Eksperimentinė grupė dalyvavo socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programoje. Buvo tiriamas ugdymo programos poveikis šiems socialiniams emociniams įgūdžiams: empatijai, bendradarbiavimui, atkaklumui, savikontrolei, optimizmui, gebėjimui suprasti ir analizuoti emocijas, emocijų vertinimui ir panaudojimui. Modifikuotas fizinio ugdymo pamokas vedė fizinio ugdymo mokytojas, kurį instruktavo tyrėjai. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos poveikiui išanalizuoti pasitelkta daugiamatė dispersinė analizė. Eksperimento metu taikytos ugdymo programos procedūros turėjo statistiškai reikšmingą poveikį jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių eksperimentinės grupės socialiniams emociniams įgūdžiams. Išvados parodė, kad ugdymo programa buvo veiksminga šių mokinių tiek socialiniams įgūdžiams, tiek ir emocinių įgūdžių rodikliams. Todėl galima konstatuoti, kad, aiškinant jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių lygį, reikia atsižvelgti į socialinių emocinių įgūdžių visumą, o ne į pavienius įgūdžius.

„Pabrėžiant tyrimo reikšmingumą, pirma, jis padeda mokslininkams geriau suprasti jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymo specifiką per fizinio ugdymo pamokas, nes šių mokyklų mokiniai dažniausiai būna susidūrę su įvairiomis rizikomis, todėl geresnis jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ypatumų supratimas padės ir mokytojams, ir mokiniams, siekiant paversti savo silpnybes stiprybėmis ir įveikti įvairius iššūkius. Antra, šis tyrimas rodo, kad socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa gali būti sėkmingai įgyvendinama ne tik bendrojo ugdymo mokyklose per fizinio ugdymo pamokas, bet ir jaunimo bei suaugusiųjų mokyklose“, – teigė prof. dr. R. Malinauskas.