LSU mokslininkai tyrė dirbančių studentų požiūrį į emocijų reguliavimą

Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkų doc. dr. Tomo Sauliaus ir prof. dr. Romualdo Malinausko straipsnis, kuriame nagrinėjamas studentų emocijų reguliavimo fenomenas, publikuotas mokslo žurnale Current psychology (Springer leidykla).

Teoriškai šis LSU mokslininkų tyrimas grindžiamas Gross’o emocijų reguliavimo modeliu. Šis modelis iliustruoja kognityvinį požiūrį į emocijų susidarymą ir reguliavimą, nes daroma prielaida, kad kognityvinis veiksnys, t. y. vertinimas, yra tarpininkas tarp stimulo ir atsako. Žvelgiant iš kognityvinės perspektyvos, tarp skirtingų vertinimų labai svarbi situacijos interpretacija, suvokimas arba aktyvūs emocijų reguliavimo tikslai ir taikomos emocijų reguliavimo strategijos.

„Mūsų tyrimo tikslas – atskleisti, kaip dirbantys universitetų studentai suvokia emocijų reguliavimo vyksmą. Siekdami šio tikslo, išsikėlėme tokius tyrimo klausimus: kaip universitetų studentai atpažįsta situacinius emocijų sukėlėjus; kaip jie suvokia emocijų reguliavimo tikslus; galiausiai – kaip jie suvokia emocijų reguliavimo taikomas strategijas“, – teigė doc. dr. T. Saulius.

Metodologiniu požiūriu šiame tyrime įgyvendinamas kokybinis dizainas. Kaip duomenų rinkimo metodas buvo taikomas dienoraščių rašymas, o kaip duomenų analizės metodas – teminė analizė. Tyrimo imtį sudaro 18 dirbančių Lietuvos universitetų bakalauro studijų studentų. Pagrindinės tyrimo išvados yra šios: kitų žmonių charakteristikos yra dažniausiai identifikuojami emocijų sukėlėjai; hedonistiniai ir instrumentiniai tikslai yra dažniausiai identifikuojami emocijų reguliavimo tikslai; dėmesio sutelkimas ir emocijų slopinimas yra dažniausiai dalyvių pasitelkiamos emocijų reguliavimo strategijos.

Straipsnio nuoroda: https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-023-05214-8