LSU koordinuos Erasmus+ Sportas programos projektą

 

 

  Liepos 24-ąją Europos Komisija paskelbė  Erasmus+ Sportas programos finansuojamų projektų rezultatus.

  LSU teiktam projektui “Sport Against Violence and Exclusion / SAVE” (590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP) buvo skirtas finansavimas. Projektu siekiama per neformalų mokymąsi sporto srityje ugdyti tokias kompetencijas kaip drausmė, komandinis darbas ir atkaklumas; įgalinti jaunimą sportuoti kolektyviai bei organizuotai; paremti sporto klubus, kurie praktikuoja mėgėjišką sportą, siekiant įtraukti jaunimą į fizinio aktyvumo veiklas; skatinti dialogą bei gerosios patirties  keitimąsi, integruojant sportą kasdienėje veikloje; remti sporto indėlį į socialinę sanglaudą ir integruotą visuomenę; remti tarpkultūrinį dialogą, priklausomumo bei dalyvavimo jausmą per pagrindines sporto veiklas.

  LSU projekte atstovaus Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos, Treniravimo mokslų bei Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedrų dėstytojai.

  Projekte partnerio teisėmis dalyvauja Sarajevo universitetas (Bosnija ir Hercegovina), Splito universiteto Kineziologijos fakultetas (Kroatija), Palermo universitetas (Italija), Novi Sado universitetas (Serbija), Lietuvos sporto federacijų sąjunga (Lietuva), WUS (World University Service, Austrija), DEFOIN (Career Development and Integration, Ispanija) ir CESIE (European Centre for Studies and Initiatives, Italija).

  Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Bendras projekto biudžetas — 365 600 EUR. Projekto trukmė — 30 mėnesių (pabaiga 2020-06-30).

 

Prof. dr. Irenos Valantinės informacija