LSU koordinuoja naują Nordplus projektą „Skaitmenizacija treniravimo procese“

Lietuvos sporto universitetas (LSU) tęsia Šiaurės-Baltijos šalių Trenerių rengimo tinklo, įkurto 2009 m., projektinę veiklą. Įvyko pirmasis naujo projekto „Skaitmenizacija Šiaurės-Baltijos šalių treniravimo procese“ (Digitalization in the Coaching Process Across Nordic-Baltic Countries NPHZ-2022/10033), kuriame dalyvauja Danijos, Norvegijos, Islandijos, Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų, sporto federacijų, sporto mokyklų ir organizacijų atstovai, susitikimas.

Šio projekto tikslas – panaudoti įvairias pažangias technologijas treniravimo procese, didinant trenerio ir sportininko socialinius tarpusavio ryšius. Visi projekto partneriai sutiko ir pritarė, kad skaitmenizacija treniravimo procese šiuo metu yra viena iš pagrindinių temų, galinčių padaryti trenerio darbą efektyvesnį. Vykdant projektą bus stengiamasi sužinoti trenerių poreikį skaitmenizavimo procesui, suteikti moksliniais tyrimais grįstų žinių ir kaip projekto veiklų rezultatą parengti e. mokymo modulį. Be to, Šiaurės-Baltijos šalių treneriams bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis ir praktikais planuojama surengti teorinių bei praktinių seminarų. Per projektą bus siekiama suteikti treneriams ne tik šiuolaikiškų moksliniais tyrimais grįstų žinių apie skaitmenizaciją jų darbe, bet ir apie pažangias technologijas bei metodus.

Per pirmą susitikimą buvo aptartos ir pasiskirstytos veiklos, numatytos galutinio projekto rezultato pasiekimo gairės, e. mokymo modulio sukūrimo galimybės, jo prieinamumas ir pateikimas internetinėje erdvėje.

Projekto koordinatoriai yra dr. Daniele Conte ir dr. Inga Lukonaitienė, projekto administratorė Irena Čikotienė.