LSU išleisti leidiniai platinami universiteto bibliotekoje

 

Lietuvos sporto universitetas nuolat leidžia mokslo ir studijų literatūrą, mokslo populiarinimo knygas,

informacinius ir konferencijų leidinius, mokslo periodikos žurnalus ir tęstinius mokslo straipsnių rinkinius.

Lietuvos sporto universiteto išleistus leidinius galite įsigyti LSU bibliotekoje (Periodikos ir interneto skaitykla, II a.),

kreiptis  į Lolitą Povilaitienę, tel. (8 37) 302641, 219 (vidaus), el. p.  lolita.povilaitiene@lsu.lt.

Daugiau informacijos  https: //www.lsu.lt/biblioteka/leidiniu-platinimas/