LSU ir KTU studentų mokslinių draugijų atstovų susitikimas

Kaip startuoti, kai atsispyrimo taškas platus ir neapibrėžtas? Nauja Lietuvos sporto universiteto (LSU) Studentų mokslinės draugijos (SMD) komanda ilgokai analizavo šį klausimą ir nutarė, kad vertėtų užmegzti kontaktą su kitų universitetų SMD. Pirmiejį į mūsų kvietimą atsiliepė KTU SMD. Šios organizacijos pirmininkas Augustinas Zinkus sutiko atvykti į LSU.

Pirmojo LSU ir KTU SMD komandų susitikimo tikslas buvo vieniems kitus pažinti. KTU atstovai dalijosi gerąją patirtimi apie mokslo populiarinimą įvairiais būdais ir formomis, supažindino, kaip veikia KTU SMD. Be to, buvo diskutuota, kaip galima prisidėti prie LSU ir KTU renginių.

Nors susitikimas truko tik valandą, tačiau per šį trumpą laiką pavyko apsikeista abiem pusėms naudinga informacija, o svarbiausia – užmegzti šiltą ryšį.

Esame dėkingi KTU SMD pirmininkui A. Zinkui ir visai jo komandai už malonią bei atvirą diskusiją.

LSU SMD pirmininko Beno Mačiulaičio informacija