LSU el. talpykloje publikuotas naujas leidinys

LSU e. talpykloje publikuotas Nordplus projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka“ leidinys „The Recommendations for Schoolyard Design to Increase Movement Affordances for Children : Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances NPHZ-2017/10130″. Projekto koordinatorius – LSU.

Pagrindinė projekto mintis buvo atlikti fiziniam aktyvumui skirtos mokymosi aplinkos analizę dalyvaujant įvairioms edukacinėms ir needukacinėms institucijoms. Šių institucijų dalyvavimas leido pasiekti patikimų rezultatų rengiant studijų modulį, skirtą visoms amžiaus grupėms. Atvejų analizė yra svarbi visiems projekto dalyviams, nes gauti rezultatai leido naujai pažvelgti į fizinio neaktyvumo problemą visose šalyse partnerėse, o ypač – Baltijos šalyse. Šiaurės šalių įvairių sektorių patirtis ir žinios praturtino studijų modulio turinį, suteikė inovatyvių tyrimo idėjų, praturtino ir praplėtė jauno fizinio aktyvumo švietėjo filosofiją sveikai gyvensenai siekti ir propaguoti.

Projekto koordinatorės doc. dr. Renatos Rutkauskaitės (LSU) teigimu „šiame leidinyje pateiktos rekomendacijos skirtos mokykloms, mokytojams ir administracijoms, švietimo ir visuomenės sveikatos politikos formuotojams“.