LSU dėstytoja stažavosi Harvardo universitete

 

 

 

Lietuvos sporto universiteto (LSU) docentė dr. Brigita Miežienė, įgyvendindama projektą „Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos“ visą balandį stažavosi Harvardo universitete, Visuomenės sveikatos fakultete (angl. Harvard University, T.H. Chan School of Public Health). Su stažuotės moksliniu vadovu Harvardo universiteto profesoriumi dr. Ichiro Kawachi, vienu iš socialinės epidemiologijos pradininkų, aptartos iš projekto tyrimo duomenų rengiamų mokslinių straipsnių, mokslinių pranešimų detalės. Susitikimų su kitais profesoriaus komandos mokslininkais metu buvo dalijamasi vykdomų tyrimų atradimais, pažangiais duomenų analizės metodais, plečiamas akiratis socialinės epidemiologijos, elgesio ekonomikos tyrimų laukuose.

Tai trečiasis LSU mokslininkės vizitas Harvardo universitete. „Šį kartą daug kas buvo kitaip nei man viešint Harvardo universitete 2018 ir 2019 metais, – įspūdžiais dalijasi Brigita Miežienė. – Jaučiama pandemijos įtaka. Dauguma mokslininkų, administracijos darbuotojų, saugodami vienas kito sveikatą, vis dar dirba nuotoliu. O studijos vyksta gyvai. Universitete besilankantys bendruomenės nariai turi galimybę vietoje atlikti COVID-19 testus. Šiomis apsunkintomis sąlygomis žavi bendruomenės sutelktumas – tiek universiteto, kaip institucijos, tiek ir kiekvieno atskirai rūpestis kitais, sąlygų darbui ir poilsiui sukūrimas“. LSU docentė dalyvavo universiteto ir fakulteto bendruomenei rengiamuose seminaruose, paskaitose, bendravo su kitų šalių vizituojančiais mokslininkais.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.