LSU bibliotekos vedėja išrinkta dviejų asociacijų tarybų nare

Lietuvos sporto universiteto (LSU) biblioteka atstovauja Universitetą ir aktyviai dalyvauja įvairių asociacijų veikloje.

Viena iš tokių asociacijų – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA),  2001 m.  įkurta Lietuvos mokslinių bibliotekų susitarimu. Pagrindiniai LMBA tikslai ir uždaviniai – prenumeruoti elektronines mokslo duomenų bazes, knygų kolekcijas ir periodinius leidinius asociacijos nariams, teikti elektroninių išteklių panaudos statistiką, organizuoti jų viešinimą ir mokymus vartotojams.

Kovo 29 d. vykusiame LMBA visuotiniame narių susirinkime LSU bibliotekos vedėja Asta Zarauskienė buvo išrinkta LMBA Tarybos nare dviejų metų kadencijai.

Balandžio 6 d. vykusiame Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) visuotiniame susirinkime A. Zarauskienė buvo išrinkta LABA Tarybos nare dviejų metų kadencijai. Pagrindiniai LABA tikslai – vystyti Lietuvos akademinių bibliotekų bendradarbiavimą bibliotekų veiklos tobulinimo klausimais, telkti specialistus bendrų projektų rengimui ir vykdymui, atstovauti akademines bibliotekas šalies ir užsienio visuomeninėse organizacijose, tarptautiniuose renginiuose.

Nuorodos:

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija 

Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija

LSU biblioteka internete 

Facebook