LSU biblioteka primena apie Tarpbibliotekinio abonemento paslaugą

TARPBIBLIOTEKINIO ABONEMENTO PASLAUGA (TBA)

LSU dėstytojai, studentai bei darbuotojai, neradę mokslo ar studijų tikslams reikiamo dokumento LSU Bibliotekos fonduose, gali jį užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų naudodamiesi tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis.

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – abonementas,leidžiantis naudotis kitų bibliotekų ištekliais, tarpininkaujant LSU bibliotekai.

Dokumentas – spausdinta knyga arba straipsnio kopija.

Užsakydami dokumentą pateikite leidinio ar straipsnio bibliografinį aprašą. Leidinių grąžinimo laiką nurodys skolinanti biblioteka. Paslauga gali būti mokama (padengiamos pašto išlaidos).

Dėl dokumentų užsakymo per tarpbibliotekinį abonementą prašome kreiptis el. paštu vilija.bukauskiene@lsu.lt