Universiteto atstovės – projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ partnerių susitikime Sarajeve

Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina) vyko antrasis „Erasmus+“ sporto programos projekto Sport Against Violence and Exclusion (SAVE) partnerių susitikimas, kurį organizavo Sarajevo universiteto Kūno kultūros ir sporto fakultetas. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovės doc. dr. Rasa Kreivytė, dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė, Ilona Tilindienė ir Rasa Railaitė.

Per susitikimą buvo aptariamos jau įvykdytos projekto veiklos: esamos situacijos projekto partnerių šalyse bei poreikių įvertinimas; rezultatai, gauti bendraujant su tikslinėmis projekto grupėmis, siekiant išsiaiškinti turimas ir reikalingas trenerių kompetencija, padedančias mažinti smurtą bei atskirtį sporte; pristatytas SAVE projekto tinklalapio bei nuotolinės mokymo platformos dizainas. Kad projektas ir toliau būtų sėkmingai įgyvendinamas, šio susitikimo dalyviai ne tik apibendrino veiklos rezultatus, bet ir pasiskirstė tolesnius darbus.

Projektu SAVE siekiama kelių tikslų: apibrėžti kompetencijas, reikalingas stengiantis numatyti, išvengti ir nutraukti smurtą, atskirtį ir netoleranciją per sportą, o sportą taikyti kaip konfliktų sprendimo priemonę; ištirti esamą atskirties ir smurto sporte situaciją tarp trenerių ir sportuojančių 8–14 metų amžiaus vaikų. Be to, numatoma vykdyti ugdymo programą sporto mokymo įstaigoms, siekiant valdyti smurto bei atskirties sporte procesus ir taikyti prevencines priemones. Bus parengta metodinė priemonė treneriams ir kūno kultūros mokytojams apie smurtą bei atskirtį sporte dirbant su vaikais.

LSU yra šio projekto koordinatorius. Jį įgyvendina kartu su Palermo (Italija), Splito (Kroatija), Novi Sado (Serbija), Sarajevo (Bosnija ir Hercegovina) universitetais bei nevyriausybinėmis organizacijomis: CESIE (Italija), DEFOIN (Ispanija), WUS (Austrija) ir Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS).

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis ir truks 30 mėnesių – baigsis 2020 m. birželio 30 d.

Doc. dr. Rasos Kreivytės informacija