LSU atstovės dalyvavo intensyvioje KINESIS projekto programoje

Lietuvos sporto universiteto (LSU) dėstytojos doc. dr. Vida Ostasevičienė, doc. dr. Renata Rutkauskaitė ir doc. dr. Ilona Tilindienė dalyvavo Kipre vykusioje KINESIS projekto intensyvioje programoje. Ši programa buvo skirta fizinio ugdymo mokytojams ir suinteresuotiems asmenims, atsakingiems už  vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių (romų bendruomenės, pabėgėlių, migrantų, vaikų, augusių globos įstaigose) socialinę įtrauktį.

Per intensyvią programą, kurioje dalyvavo atstovai iš 6 Europos šalių, pirmiausia buvo siekiama išaiškinti ir pateikti išsamų socialiai pažeidžiamos grupės vaikų apibrėžimą, aptarti kultūrinius ir socialinius aspektus, suteikti fizinio ugdymo mokytojams bei tarpininkaujančioms organizacijoms kuo daugiau žinių, kompetencijų ir įgūdžių darbui su vaikais iš socialiai remtinų grupių.

Buvo pateikta daug praktinių pavyzdžių, pratimų, vyko vaidmenų žaidimai, diskusijos, kad dalyviai įgytų patirties ir savo šalyse galėtų ją sėkmingai įgyvendinti.

KINESIS projekto tikslas – plėtojant mokyklų, sporto klubų ir kitų organizacijų bendradarbiavimą įtraukti kuo daugiau socialiai pažeidžiamų grupių vaikų į sportinę veiklą (sporto klubus, būrelius mokyklose ir kt.), ugdyti fizinio ugdymo mokytojų ir įvairių organizacijų narių kompetencijas bei įgūdžius darbui su šiais vaikais.

Vienas iš projekto uždavinių – stiprinti ir suinteresuotų asmenų iš įvairių organizacijų kompetencijas, kad padėtų ugdyti socialinius bei emocinius socialiai pažeidžiamų grupių vaikų įgūdžius. Projekto partneriai siekia pasidalyti gerąja patirtimi ir ją perteikti įvairiuose renginiuose, seminaruose bei paskaitose.

Tarptautinių ryšių skyriaus informacija