LSU atstovė išrinkta Lietuvos mokslo periodikos asociacijos valdybos nare

Kasmetiniame Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) narių susirinkime buvo renkama asociacijos valdyba ir prezidentas. Į naują LMPA valdybą kartu su Mykolo Romerio universiteto atstove dr. Nomeda Gudeliene, visuomeninės organizacijos LOGOS atstove dr. Dalia Marija Stančiene, Vilniaus universiteto atstovu dr. Vincu Grigu išrinkta ir Lietuvos sporto universiteto bibliotekos vadovė Asta Zarauskienė.

LMPA bendradarbiauja su valstybės institucijomis rengiant teisės norminius aktus, susijusius su mokslo periodikos leidyba, siekia, kad valstybės institucijų sprendimai skatintų leidybos, publikacijų sklaidos plėtrą, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, prisideda prie mokslo periodikos leidybos sektoriaus švietimo politikos kūrimo, leidybos kultūros ugdymo, rūpinasi savo narių kvalifikacijos kėlimu organizuodama gerosios patirties dalijimosi renginius, kelia aktualius su mokslo periodikos leidyba susijusius politinius, techninius ir etinius klausimus.

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos nuotrauka ir informacija