LSU atstovai surengė projekto atletų antrosios karjeros klausimais dalyvių susitikimą

Lietuvos sporto universiteto (LSU) dėstytojos doc. dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė, prof. dr. Irena Valantinė, Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslininkas dr. Daniele Conte, Sporto ir laisvalaikio centro vyr. specialistė Goda Mankutė bei Ingrida Grigaliūnaitė dalyvauja „Erasmus+“ sportas programos projekte „Media as a channel of Athletes’ Dual Careers promotion and education / EDU MEDIA“.

Vasario 26–27 d. LSU atstovai Kaune surengė šio projekto dalyvių susitikimą. Mūsų Universitetas yra projekto koordinatorius.

Projekto tikslas – siekti pakeisti požiūrį į antrąją atletų karjerą, formuojant teigiamą įvaizdį ir skatinant sporto organizacijas siekti įgyvendinti ES gaires dėl antrosios atletų karjeros.

Pagrindiniai projekto rezultatai:
išsami mokslinių bei medijos straipsnių apie atletų antrąją karjerą bei įvaizdį, kurį formuoja žiniasklaida analizė;
atotrūkio tarp praktikos ir ES gairių dėl antrosios atletų karjeros bei skirtingų atletų antrosios  karjeros įgyvendinimo modelių analizė;
parengtos rekomendacijos, kaip įgyvendinti ES gaires antrosios atletų karjeros klausimais ir informavimo per žiniasklaidą strategiją;
sukurta ir įgyvendinta internetinė švietimo programa (naudojant internetinę platformą) atletams bei sporto organizacijoms.

Projekte partnerio teisėmis dalyvauja: Romos Foro Italico universitetas (Italija), Europos sporto universitetų asociacija (EUSA, Slovėnija), Alexandru Ioan Cuza Iași universitetas (Rumunija), Valensijos universitetas (Ispanija), Kelno sporto universitetas (Vokietija), Liubljanos universitetas (Slovėnija), Europos studentų atletų tinklas (EAS, Malta).

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Bendras projekto biudžetas — 357 745 EUR. Projekto trukmė — 24 mėnesiai (pabaiga 2020-12-31).