LSU atstovai su partneriais rūpinasi vaikų fizinio aktyvumo skatinimu

Lietuvos sporto universitetas (LSU) kartu su partneriais Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru ir UAB „Active training“ dalyvauja Erasmus+ programos ,,Žinių aljansas” tarptautiniame projekte Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL). Šio projekto tikslas – burti mokslo, verslo, valstybines organizacijas bendruomenių sveikatinimui.

Lietuvos komanda savo veiklas sutelkė į vaikų fizinio aktyvumo didinimą. Remdamiesi naujausiais mokslinių straipsnių rezultatais ir rekomendacijomis Lietuvos atstovai analizuos tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybes siekiant sukurti palankią aplinką vaikų fiziniam aktyvumui.

Vienas iš projekto uždavinių – su kitomis Europos valstybėmis dalytis sveikos gyvensenos bendruomenėse kūrimo patirtimi. Projekto organizatoriai glaudžiai bendradarbiauja su kiekvienos šalies partnerės atstovais, renka informaciją apie pasitaikančias kliūtis įgyvendinant projekto tikslus ir operatyviai konsultuoja.

LSU jau įvyko du susitikimai su projekto organizatoriais. Per šiuos susitikimus buvo aptartos projekto įgyvendinimo veiklos. Lapkričio 12–13 dienomis LSU viešėjo COP4HL projekto koordinatorė Jacqueline Selker. Jos vizito tikslas buvo įvertinti projekto veiklų įgyvendinimo kokybę. Vizito metu koordinatorei buvo pristatytos bendruomenių fizinį aktyvumą skatinančios veiklos Vilkijos, Čekiškių, Liučiūnų seniūnijose.

Lietuvos atstovai kartu su J. Selker įvertino stipriąsias ir silpnąsias projekto veiklų sritis, aptarė veiklų stebėsenos ir vertinimo galimybes.

Mūsų Universitetui projekte atstovauja doc. dr. Vida Česnaitienė, prof. dr. Arūnas Emeljanovas ir doc. dr. Brigita Miežienė.