Lietuvos sporto universiteto Senatui vadovaus docentas Vidas Bružas

Lietuvos sporto universiteto (LSU) nuotoliniame Senato posėdyje naujuoju pirmininku išrinktas docentas dr. Vidas Bružas.

V. Bružas yra Universiteto sporto ir partnerystės prorektorius – rūpinasi infrastruktūros plėtra, studentų sportu ir laisvalaikiu, įvairiais projektais. Prorektorius daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, sporto federacijomis ir kitais socialiniais partneriais šalyje bei užsienyje.

Pasak naujojo pirmininko, pagrindiniai Senato tikslai – užtikrinti, kad laiku būtų aptariami ir sprendžiami svarbūs Universiteto studijų bei mokslo klausimai, priimami ir tobulinami reikiami dokumentai studijų ir mokslo kokybei garantuoti.

„Nuolat vykstant įvairiems aukštojo mokslo sistemos pokyčiams, keičiasi ir universitetų vaidmuo visuomenėje, didėja jų trečiosios misijos svarba, todėl Senatas turėtų būti aktyvesnis diskutuojant su aukštojo mokslo politikos formuotojais, socialiniais partneriais, būtų atviras naujoms idėjoms, iniciatyvus formuojant Lietuvos sporto ir sveikatinimo politiką, – teigia Senato pirmininkas doc. dr. V. Bružas. – Sieksiu, kad Senatas turėtų kuo didesnį pasitikėjimą ir Universiteto bendruomenėje, tinkamai atstovautų visiems jo akademiniams nariams: dėstytojams, mokslininkams, studentams. Senatas, kartu su Taryba ir rektore, turi tapti vieninga komanda įgyvendinant Universiteto strateginius tikslus, stiprinant jo lyderystę, tarptautiškumą ir suverenitetą.“

Senato pirmininko pavaduotoju išrinktas profesorius habil. dr. Jonas Liudas Poderys.