Lietuvos sporto universiteto akademinės bendruomenės kreipimasis į šalies vadovus

Lietuvos sporto universiteto akademinės bendruomenės kreipimasis

 

2017 m. gegužės 3 d.

 

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidente, Seimo Pirmininke,

Ministre Pirmininke, švietimo ir mokslo Ministre!

 

  Didžioji universitetų chartija (Magna Charta Universitatum), kuri apima esminius akademinės laisvės, etikos, švietimo kokybės principus ir kurią pasirašė 388 geriausi Europos universitetai, akcentuoja, kad modernus universitetas yra autonominė institucija. Jos tiriamasis ir mokslinis darbas turi būti nepriklausomas nuo bet kokios politinės valdžios ar ekonominių grupių galios. Be to, Chartijoje pabrėžiama, kad Universiteto autonomija užtikrina jo bendruomenei teisę ir pareigą patiems priimti sprendimus dėl institucijos ateities.

  Todėl Jūsų prašome – neleiskite atimti iš Lietuvos sporto universiteto (LSU) bendruomenės teisės priimti strateginius sprendimus dėl kokybiškos sporto mokslo ir studijų plėtros.

  LSU bendruomenė, gerbdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastangas modernizuoti šalies aukštąsias mokyklas, atkreipia dėmesį į tai, kad Vyriausybės sudaryta ekspertų grupė neatsižvelgė į mūsų bendruomenės pasiūlymus ir nė karto nebuvo susitikusi ir išklausiusi nuomonės.

  Taigi LSU bendruomenė dar kartą konstatuoja, kad siekia likti autonomišku Lietuvos sporto universitetu, kuriame bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir konsoliduojant šalies sporto mokslą, studijas bus užtikrinta kokybiška sporto bei sveikos gyvensenos plėtra. Dar kartą pridedame savo pasiūlymus dėl kokybiškos LSU studijų ir mokslo plėtros.

  Mes pritariame reformų būtinybei ir norime, kad jos būtų kuo efektyvesnės bei racionalesnės. LSU bendruomenė apie tai ne tik nuolat diskutuoja, bet ir deda visas pastangas, kad jos būtų įgyvendinamos.

  Todėl kviečiame visus esamus ir būsimus mokslo bei studijų ekspertus, politikus atvirai diskusijai apie geriausios sporto mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą Lietuvos sporto universitete.

 

 

Lietuvos sporto universiteto akademinės bendruomenės vardu

Senato pirmininkas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas