Lietuvos sporto universitetas laukia visų studentų sugrįžtančių į universitetą

Nuolatinių studijų ir ištęstinių studijų studentams, atvykstantiems į sesiją, visi užsiėmimai bus organizuojami kontaktiniu būdu universiteto patalpose, užtikrinant studijų procese dalyvaujančių asmenų saugumą.

SVARBU! Rudens semestre teorinės pakaitos vyks nuotoliniu būdu, o praktiniai užsiėmimai (pratybos ir laboratoriniai darbai) bus organizuojami kontaktiniu būdu universiteto patalpose.

SVARBU! Visi tarpiniai ir galutiniai atsiskaitymai, įskaitant baigiamųjų darbų gynimus, bus organizuojami kontaktiniu būdu.

SVARBU! Atkreipiame dėmesį, kad užsiėmimuose kontaktiniu būdu universiteto patalpose gali dalyvauti TIK studentai, turintys galiojantį Galimybių pasą arba ES skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Galimybių pasas

Iki rugsėjo 2 d. visi studentai turi savo grupės tutoriui pateikti informaciją apie sąlygų dalyvauti studijų procese atitikimą (galiojantį Galimybių pasą arba ES skaitmeninį COVID pažymėjimą).

Jei studentas/-ė Galimybių pasą arba ES skaitmeninį COVID pažymėjimą įgyja vėliau, jau prasidėjus studijų procesui, jis/-ji turėtų kuo greičiau (ne vėliau, kaip tą pačią darbo dieną) apie tai informuoti grupės tutorių.

Kontaktinių užsiėmimų metu studentai privalo su savimi turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Galimybių pasą arba ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, nes jo galiojimą/turėjimą atsitiktine tvarka gali patikrinti dėstytojai (savo dėstomo modulio studentams) arba Studijų departamento specialistai.

SVARBU! Studentai, neturintys galiojančio Galimybių paso arba ES skaitmeninio COVID pažymėjimo negali dalyvauti užsiėmimuose.

Visą informaciją apie Galimybių paso gavimą, galiojimą ir išsiėmimą galite rasti https://gpasas.lt/

Ką daryti, jei neturiu galimybių paso? Kaip studijuoti?

Užsiėmimų vykdymo vietose rekomenduojama:

  • uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei rekomenduojama dėvėti veido skydelį.
  • kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų.