Lietuvos sporto universitetas ir Lietuvos krepšinio federacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Lietuvos sporto universitetas (LSU) plečia savo socialinių partnerių ratą – lapkričio 5-ąją buvo pasirašyta Universiteto ir Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) bendradarbiavimo sutartis. Ją savo parašais patvirtino LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė ir LKF prezidentas Arvydas Sabonis. Renginyje dalyvavo ir LKF generalinis sekretorius Mindaugas Špokas, LSU sporto ir partnerystės prorektorius doc. dr. Vidas Bružas bei LSU Krepšinio studijų centro vadovas Ramūnas Butautas.

Pagal šią bendradarbiavimo sutartį LSU įsipareigoja sudaryti sąlygas LKF siunčiamiems specialistams kelti kvalifikaciją Universitete, naudotis LSU metodine bei materialine baze, užtikrinti savo atstovų dalyvavimą LKF renginiuose.

LKF konsultuos LSU personalą tobulinant studijų programas, planuoja užsakyti mokslinius tyrimus ir testavimus sporto ir sveikatinimo srityse, esant galimybei sudarys sąlygas LSU studentams atlikti praktiką LKF, kvies Universiteto specialistus į LKF organizuojamus susirinkimus, konferencijas, seminarus, kursus, sporto ir kitus renginius.

LSU ir LKF planuoja vykdyti ir kitus bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo, sporto ir sveikatinimo veiklomis.

„Džiugu, kad ir iki sutarties pasirašymo bendradarbiavome, tad ir toliau plėtosime bendrus darbus. Universiteto veikla negali būti atskirta nuo federacijų ir apskritai nuo sporto, ypač krepšinio, – įsitikinusi LSU rektorė prof. dr. D. Rėklaitienė. – Krepšinio federacija žino, ko reikia praktikoje, federacijos atstovai yra įtraukti į mūsų studijų programų komitetus, kviečiami į įvairius renginius ir pasitarimus.

Šiemet LSU įkūrėme Krepšinio studijų ir mokslo centrą, kuriam vadovauja Ramūnas Butautas, federacijos sporto direktorius. Taigi tikimės, kad Universitetas ir Krepšinio federacija sėkmingai bendradarbiaus“.

Kaip teigė LKF prezidentas A. Sabonis, kad krepšinis Lietuvoje ir toliau išliktų populiariausia sporto šaka, reikia profesionalių krepšinio trenerių, kuriuos rengia LSU. „Kitas svarbus dalykas – naujas Sporto įstatymas ir nuo 2021 m. įsigaliosianti nauja trenerių licencijavimo tvarka. Norintys toliau dirbti treneriais, bet neturintys aukštojo mokslo sporto studijų, privalės baigti universitetą. Mes diplomų neišduodame, to daryti negalime, o jį įgyti ir mokslus baigti galima būtent Sporto universitete“, – sakė LKF prezidentas.

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus informacija