Lietuvos kūno kultūros akademijai suteikta teisė kurti bendras doktorantūros programas su Lietuvos ir užsienio universitetais.

Lietuvos kūno kultūros akademiją pasiekė gera žinia. 2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1019 Lietuvos kūno kultūros akademijai suteikta doktorantūros teisė Socialinių mokslų srityje (07S Edukologija) kartu su Vilniaus pedagoginiu universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Šiaulių universitetu bei Biomedicinos mokslų srityje (01B Biologija) kartu su Tartu universitetu (Estija).

Akademijos mokslo reikalų prorektorius Arvydas Stasiulis sako, kad Akademija įdėjo daug pastangų tam, kad sukurtų bendras doktorantūros programas su Lietuvos ir užsienio universitetais. Tokią galimybę suteikia naujieji pernai Vyriausybės patvirtinti Doktorantūros nuostatai, kurie taikomi tik nuo praėjusios vasaros priimamiems doktorantams. Per pirmąjį šių metų pusmetį visi Lietuvos universitetai teikė paraiškas doktorantūros teisei įgyti. Paraiškas vertino ir rekomendacijas Švietimo ir mokslo ministerijai dėl doktorantūros teisės teikė Lietuvos mokslo tarybos ekspertai. Pažymėtina, kad apie penktadalis teiktų paraiškų buvo įvertintos neigiamai.

 

 

„ Iki šiol turėjome teisę rengti socialinių mokslų edukologijos mokslų daktarus šių mokslų šakoje „Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas“, dabar mums suteikta teisė vykdyti doktorantūrą visose edukologijos šakose. Lietuvoje yra tik dvi bendros Edukologijos krypties doktorantūros studijos. Neabejoju, kad aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas padės pasiekti geresnę kokybę“,- teigė mokslo reikalų prorektorius.

Nemažiau svarbi žinia Akademijos bendruomenei – jungtinės Biomedicinos srities Biologijos krypties doktorantūros teisė su Tartu universitetu (Estija). „Tokia tarptautinė doktorantūra yra pirmoji mūsų Akademijos istorijoje. Iki šiol turėjome teisę rengti Biologijos krypties Fiziologijos šakos mokslų daktarus. Tikimės, kad kartu su Tartu universitetu parengsime 10-12 mokslo daktarų kiekvienais metais. Mūsų Akademijoje dirba stipriausi Lietuvos sporto biomedicinos srities mokslininkai. Svarbiausias mūsų tikslas- parengti europinio lygio doktorantūros studijų ir tyrimų programą, kuri būtų lygiavertė Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių universitetų programoms. Su Tartu universitetu dalinsimės infrastruktūra, bendrai vadovausime doktorantams, organizuosime studijas, tikiuosi, kad pavyks įgyvendinti visus sumanymus“,- sakė mokslo reikalų prorektorius A.Stasiulis.

Jau šį rugsėjį prasidės atranka į ben