Lapkričio mėn. bibliotekos nuotoliniai mokymai

2021 m. LAPKRIČIO mėn. LSU BIBLIOTEKOS NUOTOLINIŲ MOKYMŲ PLANAS 

 Kaip atlikti paiešką LSU Virtualioje bibliotekoje

Lapkričio 04, 18 d. 15.30 val.

LSU Virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti visuose LSU bibliotekos ištekliuose: elektroniniame kataloge, mokslo publikacijose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse ir atvirosios prieigos šaltiniuose, vienu metu.

Paieška LSU prenumeruojamuose elektroniniuose ištekliuose

Lapkričio 09, 25 d. 15.30 val.

Supažindiname su Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks

Lapkričio 11, 23 d. 15.30 val.

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus.

Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP)paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse

Lapkričio 17 d. 15.30 val.

Doktorantams, magistrantams ir vyresnių kursų bakalaurams

Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Laukiame Jūsų prisijungiant per  Microsoft Teams (komanda Biblioteka – kanalas Mokymai,konsultacijos).

Informacija teikiama el. p. vilija.bukauskiene@lsu.lt