Lapkričio mėn. bibliotekos nuotoliniai mokymai

2022 m. LAPKRIČIO mėn. LSU Bibliotekos nuotolinių mokymų planas 

Lapkričio mėn. 3, 17 d.  15.30 val. 

Paieška LSU Virtualioje bibliotekoje 

LSU Virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti visuose LSU bibliotekos ištekliuose: elektroniniame kataloge, mokslo publikacijose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse ir atvirosios prieigos šaltiniuose, vienu metu. 

Lapkričio mėn. 8, 22 d.  15.30 val. 

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks 

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus. 

Lapkričio mėn. 16, 23 d.  15.30 val. 

Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse 

Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų. 

Lapkričio mėn. 10, 29 d. 15.30 val.

Elektroninės knygos, žurnalai ir kiti el. ištekliai

 Supažindiname su LSU bibliotekos įsigytomis elektroninėmis knygomis(kur jas rasti, kaip skaityti), su prenumeruojamais elektroniniais žurnalais, jų visateksčiu archyvu bei universiteto leidžiamais elektroniniais leidiniais.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodame pažymas. 

Laukiame prisijungiant per Microsoft Teams. Prisijungimo nuorodos siunčiamos su kiekvienos savaitės mokymais.

Informacija teikiama el. paštu: vilija.bukauskiene@lsu.lt