Laikina prieiga prie Oxford Handbooks Online ir Oxford Research Encyclopedias duomenų bazių

Kviečiame LSU bendruomenės narius pasinaudoti laikina prieiga prie duomenų bazių:

Oxford Handbooks Online
Oxford Research Encyclopedias

 Laikina prieiga suteikta iki 2023 m. balandžio 30 d.

 Oxford Handbooks Online kolekcijoje yra daugiau nei 1000 leidinių meno, gamtos, humanitarinių, socialinių mokslų temomis. Kiekviename Oksfordo vadove pateikiama autoritetinga ir naujausia dabartinio mąstymo ir tyrimų apžvalga.

Oxford Research Encyclopedias tai tarptautinio mokslininkų kolektyvo recenzuojami enciklopedinių straipsnių rinkiniai. Rinkinį sudaro 25 enciklopedijos istorijos, verslo ir vadybos, komunikacijos, ekonomikos ir finansų, švietimo, socialinio darbo, politikos, psichologijos, religijos ir kt. temomis.

Daugiau informacijos apie testuojamas duomenų bazes rasite LSU bibliotekos puslapyje

https://www.lsu.lt/biblioteka/biblioteka1/laikinos-priegos-duomenu-bazes/ .

Iš namų kompiuterių jungtis per nuotolinės prieigos programą EZproxy.