Laikina prieiga prie Education Source Ultimate duomenų bazės

 

Kviečiame naudotis laikina prieiga prie Education Source Ultimate

iki 2023 m. gruodžio 16 d. Ši duomenų bazė yra EBSCO Publishing sudėtyje.

Education Source Ultimate – išsami viso teksto mokslinių tyrimų duomenų bazė skirta švietimui. Joje kaupiamos žinios apie visų pakopų švietimą: nuo ankstyvojo ugdymo iki aukštojo mokslo, taip pat apie daugiakalbį ugdymą, sveikatos ugdymą, mokymo procese taikomus testavimo metodus ir kt. Joje pateikiama beveik 2 500 žurnalų ir daugiau kaip 500 monografijų bei visateksčių knygų, ataskaitų, statistinių metraščių, švietimo testų, konferencijų medžiagos.

Iš namų kompiuterių jungtis per nuotolinės prieigos programą EZproxy.

Daugiau informacijos apie testuojamas duomenų bazes rasite LSU bibliotekos puslapyje

https://www.lsu.lt/biblioteka/biblioteka1/laikinos-priegos-duomenu-bazes/ .