Kviečiame aplankyti bibliotekos virtualias parodas

LSU bibliotekoje rengiamos virtualios teminės parodos, kuriose pristatome bibliotekoje saugomų išskirtinių, retų ar dovanotų leidinių kolekcijas.

Seni ir reti leidiniai išduodami skaityti tik skaityklose.

Viena iš naujausių parodų – „Senieji periodiniai leidiniai LSU bibliotekoje“, kurioje kviečiame susipažinti su žurnalų „Fiziškas auklėjimas“, ,,Kūno kultūra ir sveikata“,

laikraščių „Sportas“, ,,Dvimėnesinis Šiaurės Amerikos lietuvių sporto laikraštis“ saugomais archyvais, rasti įdomių istorinių faktų bei nuotraukų.

Bibliotekoje taip pat rengiamos parodos, skirtos žymiems mūsų universiteto bendruomenės nariams ir jų veiklai pagerbti bei paminėti bibliotekai svarbias datas.

Kviečiame aplankyti bibliotekos virtualias parodas!