Kurkite savo istoriją su EdMedia

Po daugiau nei 2,5 metų veiklos šį rugsėjį baigiasi Erasmus + Sport programos finansuotas projektas EdMedia, kurio pagrindinis tikslas buvo aktyviai keisti požiūrį į sportininkų dvikryptę karjerą, sąmoningai formuojant teigiamą įvaizdį ir skatinant sporto organizacijas siekti įgyvendinti ES dvikryptės sportininkų karjeros gaires. Prie šio tikslo įgyvendinimo prisidėjo skirtingų ES šalių partneriai: Lietuvos sporto universitetas (Lietuva), Rome Foro Italico universitetas (Italija), Europos universitetų sporto asociacija, EUSA (Slovėnija), Alexandru Ioan Cuza Iași universitetas (Rumunija), Valensijos universitetas (Ispanija), Kiolno sporto universitetas (Vokietija), Liublijanos universitetas (Slovėnija) ir Europos sportininko kaip studento tinklas, EAS (Malta).

Projekto metu buvo atlikta išsami analizė, siekiant įvertinti, kiek projekte dalyvaujančiose šalyse stengiamasi įgyvendinti ES dvikryptės sportininkų karjeros gaires, ypač akcentuojant 7 iš 36 rekomendacijų, kurios yra susijusios su sisteminiu požiūriu į sportininkų dvikryptę karjerą.
Išsamiau su projekto rezultatais galima susipažinti projekto koordinatoriaus – Lietuvos sporto universiteto – interneto svetainėje: https://www.lsu.lt/en/project-edmedia/.

Be esamos situacijos analizės, įgyvendinant projektą buvo sukurta platforma, kurioje sportininkai, treneriai, sporto žurnalistikos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys gali rasti informacijos „iš pirmų lūpų“ – Europos didelio meistriškumo sportininkų, kas yra dvikryptė sportininkų karjera, kodėl ji yra svarbi bei kaip būtų galima „išnaudoti“ socialines medijas, siekiant didinti dvikryptės karjeros žinomumą ne tik tarp sportininkų, bet ir plačiojoje visuomenėje.
Verta paminėti, kad daug dėmesio buvo skiriama ne tik pačios dvikryptės karjeros svarbai pristatyti, bet ir sukuriant vaizdo įrašais grįstą mokymosi platformą sportininkams, siekiantiems dvikryptės karjeros. Šioje platformoje galima rasti patarimų, kaip save pristatyti socialinėje medijoje, didinant savo žinomumą.

Tad kviečiame sportininkus aktyviai naudotis projekto metu sukurta internetine platforma ir kartu su mumis kurti savo istoriją.