KINESIS projektas subūrė įvairių tautų kultūrų vaikus į sportinį-socialinį renginį

Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovai dalyvavo dvejus metus vykusiame Europos komisijos remtame projekte „Sportas kaip priemonė vaikų iš pažeidžiamų tikslinių grupių socialinei integracijai skatinti“ (KINESIS: Social Inclusion of Vulnerable Children through the Cooperation between Schools and Intermediary Organizations in the Field of Sport), kurio finalas – 2022 m. kovo 31 d.

Projekto metu buvo nuveikta daug tikslingų ir itin reikalingų veiklų – parengti vadovai tarpininkaujančioms sporto organizacijoms ir fizinio ugdymo pedagogams bei vesti mokymai abiejų grupių atstovams. Po šių mokymų buvo surengtas sportinis-socialinis renginys vaikams iš pažeidžiamų grupių.

Renginio tikslas buvo skatinti vaikų iš pažeidžiamų grupių socialinę integraciją per sportinę veiklą. Į LSU atvyko gausus dalyvių būrys iš Ruklos pabėgėlių priėmimo centro, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislavskio mokyklos, Vilkijos gimnazijos, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, Kauno r. Batniavos darželio „Eglutė“, Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzių pradinės mokyklos, Panevėžio „Minties“ gimnazijos, Varėnos „Pasakos“ vaikų darželio, Kelmės r., Alytaus r., Kėdainių r., Plungės r., Veisiejų, Seirijų gimnazijų ir profesinių rengimo centrų. Dalyvių amžius –nuo 6 iki 17 metų. Tai įvairiausių tautybių vaikai iš  Irako, Nigerijos, Rusijos, Ukrainos, Afganistano, Kongo, Gvinėjos, Eritrėjos, Sirijos, Jordanijos ir Lietuvos.

Visus dalyvius svetingai sutiko LSU studentai savanoriai. Jie parengė sportinių žaidimų ir įvairių veiklų gausią programą bei aktyviai įtraukė visus vaikus. Kartu su studentais fiziškai aktyvias veiklas vaikams vedė ir fizinio ugdymo pedagogai.

Sportinė veikla suvienijo vaikus. Jie mokėsi komandoje siekti bendrų tikslų, įveikti kliūtis, padėti mažesniems, patyrė gerų emocijų. Sportinį renginį LSU studentė baigė bendru šokiu, pamokydama visus šokio judesių ir ritmikos. Sportinės veiklos sukūrė nepaprastai šiltą atmosferą įvairių tautų kultūrų vaikams. Jie smagiai bendravo tarpusavyje nepaisydami kalbos barjerų, susikibę rankomis atliko įvairias sportines užduotis.

KINESIS projektas sėkmingai įvykdytas, o jo rezultatais naudosis didelė sporto bendruomenė ir Lietuvoje, ir partnerių šalyse.