Kauno aukštosios mokyklos vienija jėgas: pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp KTU ir LSU

Dvi Kauno aukštosios mokyklos vienija jėgas – bendradarbiavimo sutartį pasirašė Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Lietuvos sporto universitetas (LSU). KTU rektoriaus prof. Eugenijaus Valatkos ir LSU rektorės doc. dr. Dianos Rėklaitienės parašais patvirtinta sutartimi partneriai sieks abipusiai naudingos mokslo integracijos, glaudesnio bendradarbiavimo studijų srityse. Universitetai planuoja drauge rengti ir įgyvendinti studijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, informacinių sistemų diegimo ir kitų sričių projektus.

Nors KTU ir LSU mokslininkai jau ne vienerius metus bendradarbiauja atlikdami bendrus mokslinius tyrimus, rengdami mokslines publikacijas bei dalyvaudami įvairiuose projektuose, tačiau oficiali partnerystės sutartis tarp šių aukštųjų mokyklų pasirašyta tik šiandien. Ja bendradarbiavimas įtvirtintas 5 metų laikotarpiui.

Sutarties pasirašymo ceremonijos metu abiejų universitetų vadovai teigė įžvelgiantys didelį bendradarbiavimo potencialą. Nors, atrodytų, universitetai labai skirtingų profilių, tačiau šiandienos pasaulyje vyrauja tarpdiscipliniškumas, tad technologijų ir sporto, sveikatinimo sričių specialistų suvienytos pajėgos bei sprendimai gali sėkmingai prisidėti ieškant būdų įveikti kompleksinius visuomenei aktualius iššūkius ir problemas.

KTU rektoriaus prof. E. Valatkos įsitikinimu, bendradarbiavimas su LSU ir kitomis Kauno aukštosiomis mokyklomis kuria pridėtinę vertę Kauno regionui, stiprina miesto įvaizdį, taip pat aukštojo mokslo kokybę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

LSU rektorė doc. D. Rėklaitienė akcentavo, kad universitetų tarpusavio dialogas, pasitikėjimas vieni kitais, bendros suderintos pozicijos svarbiais klausimais yra būtini. Tik tokiu būdu įmanoma būti išgirstiems visuomenės ir valstybės vadovų, sprendžiant aukšto mokslo problemas ir tobulinant Lietuvos aukštojo mokslo sistemą.

KTU informacija ir nuotrauka