Jaunuosius tyrėjus kviečia kasmetė LSU Studentų mokslinės draugijos konferencija

Kaip ir kasmet, šią gegužę, Lietuvos sporto universiteto (LSU) Studentų mokslinė draugija (SMD) rengia konferenciją „Visų mokslų raktas yra klaustukas“. Joje laukiami visų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bakalauro studijų programos studentai.

Konferencijos tikslas – plėsti, gilinti studentų žinias, skatinti mokslinę veiklą.

Šiemet SMD konferencija vyks gegužės 11 d. nuo 10:00 val.

Konferencijos pirmininkas – prof. dr. Edmundas Jasinskas, pavaduotoja – soc. m. dr. Birutė Statkevičienė.

Pirmoji sekcija
Darbo kryptis – SOCIALINIAI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ASPEKTAI
. TRENIRAVIMO TECHNOLOGIJOS
Moderatoriai: doc. dr. V. Šilinskas, doc. dr. R. Rutkauskaitė, dokt. G. Kerpė

Antroji sekcija
Darbo kryptis – FIZINIS AKTYVUMAS IR SVEIKATA, REABILITACIJA IR
SPORTO FIZIOLOGIJA
Moderatoriai: K. Venckūnienė, dr. S. Kilikevičienė, dokt. V. Treigytė

Trečioji sekcija
Darbo kryptis – TURIZMO IR SPORTO VADYBA
Moderatoriai: K. Mejerytė-Narkevičienė, dokt. A. Ūsas, dokt. S. Baubonytė

 Dalyvavimo konferencijoje sąlygos

Konferencijoje gali dalyvauti visų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bakalauro studijų programos studentai, pateikę tezes lietuvių ar anglų kalbomis. Kartu su tezėmis dalyviai (išskyrus LSU studentus) turi pateikti dokumento, liudijančio, kad jis yra universitetinės aukštosios mokyklos bakalauro studijų studentas, kopiją.

Konferencijos Mokslinis komitetas, susipažinęs su pateiktomis tezėmis, sprendžia ar jos atitinka skelbtus reikalavimus ir (jei reikalavimus atitinka) informuoja autorių apie atitikimą dalyvauti konferencijoje. Be to, jeigu tezės neatitinka skelbtų reikalavimų, Mokslinis komitetas net nesvarstydamas turi teisę jas atmesti (pranešimo neįtraukti į konferencijos programą), o studentui neleisti skaityti pranešimo konferencijoje. Konferencijoje negalima skaityti pranešimo, jei jis jau buvo skaitytas kitose mokslinėse konferencijose. Pranešimų tezės irgi neturi būti anksčiau spausdintos. Pranešimų tezės turi būti pateiktos iki 2022 m. gegužės 8 d. 12 val.

Konferencijos pranešimų tezės susigeneruos automatiškai užpildžius registracijos formoje pateiktus laukus. Registracijos forma.

Konferencijos pranešimų reglamentas

Konferencijos pranešimo trukmė – iki 10 min., diskusijoms skiriama 5 min. Po to pranešėjas atsako į klausimus, kuriuos pateikia konferencijos mokslinio komiteto nariai.

Pranešimus konferencijoje galima skaityti lietuvių arba anglų kalbomis. Pranešimo vaizdinės priemonės (lentelių, paveikslų) užrašai irgi gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis.

Konferencijoje dalyvavę studentai gaus dalyvavimo konferencijoje sertifikatus, o studentų darbų moksliniai vadovai bus apdovanoti LSU padėkos raštais. Didžiausią vertę turinčios konferencijos dalyvių pranešimų tezės gali būti skelbiamos LSU SMD puslapyje.