Išrinktoji LSU rektorė Diana Rėklaitienė – pirmoji šalyje universiteto rektorė moteris

Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektore penkerių metų kadencijai išrinkta nuo pernai gruodžio 14-osios laikinai rektorės pareigas ėjusi socialinių mokslų daktarė Diana Rėklaitienė. Tai paaiškėjo šiandien vykusiame LSU Tarybos posėdyje.

D. Rėklaitienė 1995 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) baigė kineziterapijos bakalauro studijas, o 1997 m. tapo kineziterapijos magistre. 2003 m. jungtinėje tuomečių Lietuvos kūno kultūros akademijos  ir  Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantūroje apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją.

Nuo 1997 m. dirbo asistente ir lektore Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU). Nuo 2009 m. – Taikomosios fizinės veiklos katedros docentė. 2009—2011 m. dirbo Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros vedėja, o nuo 2014 m. vadovavo LSU Treniravimo mokslo katedrai. Nuo 2015 m. – LSU Senato narė, o 2016 m. tapo LSU Tarybos nare.

 LSU rektorių penkerių metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Universiteto Taryba.

Lietuvos sporto universitetas yra išskirtinis specializuotas universitetas Baltijos šalyse, jau daugiau kaip aštuonis dešimtmečius vienijantis judesių ir sporto mokslą. Šiuo metu Universitete studijuoja beveik 2000 studentų pasiekimų sporto, fizinio ugdymo, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, reabilitacijos, rekreacijos ir sporto valdymo srityse.