Išrinkti Lietuvos sporto universiteto žymiausieji

Lietuvos sporto universiteto bendruomenė  85-erių metų sukakties šventėje pagerbė labiausiai garsinusius Universitetą. LSU dėstytojai, mokslininkai, administracija ir studentai rinko žymiausius mokslininkus, alumnus, dėstytojus, trenerius, sportininkus bei iškiliausią Lietuvos sporto universiteto laikotarpio (2012–2019 m.) asmenybę.

Suskaičiavus balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad žymiausiais mokslininkais išrinkti prof. habil. dr. Albertas Skurvydas ir prof. dr. Sigitas Kamandulis, dėstytojomis – doc. dr. Brigita Miežienė ir doc. dr. Simona Pajaujienė, sportininkais – olimpinė vicečempionė Austra Skujytė ir pasaulio čempionas Andrius Gudžius, treneriais – doc. dr. Rasa Kreivytė ir doc. dr. Vidas Bružas.

Garsiausio Universiteto alumno laurai atiteko dukart olimpiniam čempionui Virgilijui Aleknai, o iškiliausia Universiteto laikotarpio asmenybe pripažinta rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė. LSU bendruomenė prisimena ir šviesios atminties profesorių Aleksą Stanislovaitį. Jam skirtą Garbės ženklą „LSU atmintis“ atsiėmė profesoriaus žmona Jūratė Kudirkaitė-Stanislovaitienė.