Gegužės mėn. bibliotekos nuotoliniai mokymai

2023 m. GEGUŽĖS mėn. LSU Bibliotekos nuotolinių mokymų planas 

Gegužės mėn. 4,18 d. 15.30 val.

LSU prenumeruojamos duomenų bazės

Supažindiname su Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

Gegužės mėn. 9, 25 d.  15.30 val. 

Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks 

Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus. 

Gegužės mėn. 10, 24 d.  15.30 val. 

Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse 

Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų. 

Gegužės mėn. 16, 30 d.  15.30 val. 

Paieška LSU Virtualioje bibliotekoje 

LSU Virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti visuose LSU bibliotekos ištekliuose: elektroniniame kataloge, mokslo publikacijose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse ir atvirosios prieigos šaltiniuose, vienu metu. 

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodame pažymas.

Laukiame prisijungiant per Microsoft Teams (Komanda – Biblioteka, kanalas – Mokymai, konsultacijos).

Prisijungimo nuorodos siunčiamos su kiekvienos savaitės mokymais.

Informacija teikiama el paštu: vilija.bukauskiene@lsu.lt