Gegužės 6 d. Akademijoje vyks LKKA ir Marijampolės kolegijos mokslinė-praktinė konferencija…

Gegužės 6 d. Akademijoje vyks LKKA ir Marijampolės kolegijos mokslinė-praktinė konferencija…

Konferencijos programa