Gabiausi Kauno vaikai ir šiemet „studijavo“ Lietuvos sporto universitete

Daugiau kaip penkerius metus Lietuvos sporto universitetas (LSU) kartu su Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų, Mykolo Romerio, Vilniaus universitetų ir Vilniaus dailės akademija bei scenos profesionalais iš Nacionalinio Kauno dramos ir Kauno valstybinio muzikinio teatrų plėtoja unikalią miesto savivaldybės iniciatyvą – vykdo ypač gerai besimokančių moksleivių tarpdisciplininio ugdymo programą.

Šiemet beveik pusketvirto šimto Kauno miesto 3–10 klasių moksleivių drauge su universitetų dėstytojais, teatro ir meno edukatoriais derino skirtingas kryptis: matematiką, gamtos, socialinius, humanitarinius mokslus bei sportą ir menus. Mokomieji dalykai apėmė psichologiją, biochemiją, komunikaciją ir kalbas, vaiko teises, ekonomiką, politologiją, kibernetinį saugumą ir daugelį kitų. Kartu buvo skirtas dėmesys vaikų asmenybiniams gebėjimams ugdyti.

Šiems moksleiviams KTU „Santakos“ slėnyje surengtoje mokslo metų baigimo šventėje įteikti programos kurso baigimo pažymėjimai. Šventėje kartu su kitų programoje dalyvaujančių institucijų atstovais moksleivius sveikino ir LSU profesorius dr. Arūnas Emeljanovas, su kolegomis Universitete ištisus metus ugdantis itin gabius moksleivius.

„Iš kitų universitetų LSU išsiskiria ugdymo turiniu – moksleiviams siūlome daugiausia fiziškai aktyvių veiklų, kurios jiems labiausiai ir patinka. Priklausomai nuo klasės, šiais mokslo metais moksleiviai žaidė įvairius netradicinius judriuosius žaidimus, išbandė informacines technologijas fiziniame ugdyme, susipažino su fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo teoriniais bei praktiniais aspektais, sužinojo, kokius mokslinius tyrimus atlieka mūsų Universiteto mokslininkai ir kt. Pratybas vedė doc. dr. Ilona Tilindienė, doc. dr. Brigita Miežienė. Džiugu, kad ir administracijos atstovai įsijungia į šį projektą – bokso subtilybėmis su aštuntokais dalijosi LSU sporto ir partnerystės prorektorius doc. dr. Vidas Bružas. Organizuoti praktines veiklas padėjo ir mūsų studentai savanoriai, ypač iniciatyvūs buvo Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos pirmakursiai. Tikiuosi, kad baigę mokyklas dalis moksleivių pasirinks LSU kaip tolesnį savo gyvenimo kelią“, – sakė LSU prof. dr. A. Emeljanovas.

Kauno m. savivaldybės nuotraukos