Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos studentai vedė pamokas mokiniams

Šiųmetė žiema Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos ištęstinių studijų ketvirto kurso ir išlyginamųjų studijų studentams prasidėjo vizitu į LSU Kėdainių „Aušros“ progimnaziją. Dvi dienas studijų modulio „Kūno kultūros pamokos didaktika“ metu studentai vedė 27 pamokas ir neformalaus ugdymo būrelius fizinio ugdymo pamokas 1–8 klasių mokiniams.

Po karantino studentams tai buvo pirmas gyvas susitikimas su mokiniais mokykloje. Labai džiugu, kad studentai įvykdė jiems patikėtą užduotį, motyvavo mokinius fizinėms veikloms, pasisėmė patirties bei praturtino praktinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių bagažą. Beveik visi studentai pripažino, kad praktinė patirtis buvo labai naudinga ir motyvuojanti ieškoti įvairesnių būdų, kaip skatinti mokinius įsitraukti į fizines veiklas, ugdyti fiziškai raštingą jaunimą.

Vizito metu su mokyklos administracija buvo aptartos ateities bendradarbiavimo galimybės vykdant įvairius projektus, organizuojant reguliarius LSU studentų vizitus į mokyklą, renginius. 2022 m. birželio pradžioje mokykla organizuos renginį „Olimpinė diena“. Tęsiant bendrystę per šį renginį planuojame įtraukti studentus į teisėjavimą, pakviesti olimpiečių.

Doc. dr. Renatos Rutkauskaitės ir doc. dr. Laimos Trinkūnienės informacija