Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos studentai vedė pamokas mokiniams

Šiųmetė žiema Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos ištęstinių studijų trečio kurso studentams prasidėjo vizitu į Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnaziją. Dvi dienas studijų modulio „Fizinio ugdymo pamokos didaktika“ metu studentai vedė 18 pamokų ir neformalaus ugdymo būrelius pradinių klasių mokiniams, susipažino su mokyklos infrastruktūra: sporto aikštynu, čiuožykla, baseinu, sporto salėje esančiomis netradicinėmis mokymo priemonėmis.

Džiugu, kad studentai įvykdė jiems patikėtas užduotis, motyvavo mokinius fizinėms veikloms, mokėsi mokyti ir taikyti įvairias pamokos strategijas, technikas ir metodikas, pasisėmė patirties bei įgijo praktinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, išmoko valdyti mokinių ir savo emocijas. Studentai pripažino, kad praktinė patirtis buvo labai naudinga, kuomet šalia esantis dėstytojas ir fizinio ugdymo mokytojas moko, pataria, pagiria ir paskatina ieškoti įvairesnių būdų įtraukiant mokinius į fizines veiklas, ugdant jų fizinį raštingumą.

Vizito metu kiekvienai klasei buvo padovanotos šokinėjimo gumos, su mokyklos administracija aptartos bendradarbiavimo galimybės vykdant įvairius projektus ir renginius, organizuojant reguliarius LSU studentų vizitus į mokyklą. 2024 m. birželio pradžioje mokykla organizuos renginį „Olimpinė diena“. Tęsiant bendrystę per šį renginį planuojame įtraukti studentus į teisėjavimą, pakviesti olimpiečių.

Doc. dr. Laimos Trinkūnienės informacija