Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos atstovai dalyvauja UNESCO tyrime

UNESCO kartu su Tarptautine fizinio ugdymo federacija (FIEP) vykdo 4-ąjį pasaulinį mokslinį kokybiško fizinio ugdymo tyrimą, į kurį pakvietė ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos atstovus.

„Jau daug metų LSU yra FIEP narys, tai mes pirmieji buvome pakviesti prisijungti prie šio vienos įtakingiausių organizacijų pasaulyje globalaus tyrimo, kuris vykdomas jau 4-ąjį kartą. Tai vienas pagrindinių didelio masto tyrimų, susijusių su fiziniu ugdymu, kurio išvadomis vadovaujasi politikos formuotojai ir sprendimų priėmėjai visame pasaulyje, pagal jas rengiamos tarptautinės rekomendacijos“, – teigia LSU profesorius, FIEP atstovas Lietuvoje dr. Arūnas Emeljanovas.

Tarptautiniame tyrime apklausiami fizinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai nuo Artimųjų ir Tolimųjų Rytų iki JAV. Šio tyrimo duomenys bus naudingi generuojant rodiklius, apibrėžiančius kokybišką fizinį ugdymą, kurio tikslai – sustiprinti fizinio ugdymo kokybės politikos ir praktikos darną tarp šalių bei regionų; pateikti fizinio ugdymo kokybės duomenis, atsižvelgiant į lytį, negalią, šalį / regioną ir teminę sritį; skatinti duomenimis pagrįstas investicijas į kokybišką fizinį ugdymą (regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu).

Fizinio ugdymo ir sporto studijų programos komitetas dėkoja Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijai, kuri padėjo įtraukti į tyrimą Lietuvos fizinio ugdymo mokytojus, bei visoms mokykloms ir mokytojams, dalyvavusiems tyrime.