ERASMUS+ studijų ir praktikų konkursas

Skelbiamas ERASMUS+ studijų ir praktikų konkursas vykti dalinėms studijoms į užsienio universitetus bei praktikai užsienio institucijose 2019-2020 mokslo metais

ERASMUS+ programa skatina studentų mobilumą, aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su verslo įmonėmis. Tai puiki galimybė dalį studijų praleisti užsienio universitete ar įmonėje ir įgauti neįkainojamos patirties. Naujas programos etapas suteikia dar daugiau galimybių! Ne tik patobulėsite profesinėje srityje, bet taip pat susipažinsite su nauja kultūra ir pasidalinsite patyrimais su kitų šalių kolegomis.

Kas gali dalyvauti konkurse?

Visų pakopų nuolatinių studijų studentai, neturintys akademinių skolų ir gebantys studijuoti užsienio kalba.

Atrankos kriterijai:

  1. Kalbinis pasirengimas (kalbos, kuria ketinama studijuoti, lygis ne žemesnis nei B2)
  2. Priimančios institucijos tinkamumas dalinių studijų/praktikos tikslams įgyvendinti
  3. Akademiniai rezultatai (dviejų paskutinių semestrų)
  4. Motyvacija
  5. Savarankiškumas
  6. Papildomai gali būti vertinama visuomeninė, mokslinė, su studijų programa susijusi veikla, mentorystės veikla.

Paraiškos priimamos per LSU IS sistemą (is.lsu.lt):

Paraiška Erasmus+ dalinėms studijoms (176)  iki š.m. kovo 25 d.

Paraiška Erasmus+  praktikai (175 bei absolventų praktikai (177) iki š.m. kovo 25 d.

Dėl vykimo praktikai užsienyje (Doktorantūros studentams) (207) iki š.m. kovo 25 d.

Prie paraiškos prašome pridėti motyvacinį laišką lietuvių kalba.

DĖMESIO! Praktikai galima vykti ir vasaros laikotarpiu.

Daugiau apie Erasmus plius programą: www.erasmus-plius.lt 

Pridedamas Erasmus+ programos partnerių sąrašas 

Konsultacijos Erasmus+ programos klausimais teikiamos Tarptautinių ryšių skyriuje (Centriniai rūmai, 230 kab.) arba el.paštu juste.knatauskaite@lsu.lt