DĖL PARAIŠKŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS 2024 M. PAVASARIO SEMESTRĄ PILDYMO

Vadovaudamasis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), 12.1.1 papunkčiu, Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) kasmet priima paraiškas socialinėms stipendijoms pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį) gauti.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2024 m. pavasario semestrą, nuo 2024 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (įskaitytinai) turi per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS ,,PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2024 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.