Dėl paraiškų socialinėms stipendijoms 2023 m. Rudens semestrą papildomo priėmimo lapkričio mėnesį pildymo

Vadovaudamasis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149  „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas),  23 punktu, Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2023 m. rudens semestrą papildomo priėmimo metu, nuo 2023 m. lapkričio 2 d. iki lapkričio 12 d. (įskaitytinai) turi per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS ,,PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2023 m. rudens semestras_papildomas_lapkritis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

              Informuojame, kad aukštosios mokyklos studentų studijų duomenis patikslinti, papildyti ir patvirtinti per informacinę sistemą galės 2023 m. lapkričio 13-14 dienomis. Todėl prašytume užtikrinti duomenų tvirtinimą sistemoje nurodytu terminu. Jeigu tuo metu atostogaus šiuo metu paskirtas atsakingas asmuo (atsakingi asmenys), prašytume pateikti kitų atsakingų asmenų duomenis, jiems bus sukurti nauji prisijungimo duomenys ir tokie asmenys galės pildyti bei tvirtinti sistemoje studentų studijų duomenis socialinei stipendijai gauti.

Taip pat skaitykite https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-prasymus-socialinei-stipendijai Fondo tinklapyje.