Central & Eastern European Academic Source testavimas

EBSCO leidėjai iki 2021 gegužės 14 d. atvėrė naują elektroninį šaltinį

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

 Central & Eastern European Academic Source yra viso teksto mokslinių žurnalų, leidžiamų Vidurio ir Rytų Europos šalyse, duomenų bazė. Turinyje yra beveik 2 000 viso teksto pavadinimų (daugiau nei 1 350 naujai pridėtų viso teksto leidinių, prieinamų per EBSCO ). Daugiakalbis turinys – 60 kalbų. Tematika apima verslą, ekonomiką, švietimą, humanitarinius mokslus, istoriją, tarptautinius santykius, teisę, literatūrą, mediciną, politiką, socialinius mokslus, STEM.

 Prieiga per EBSCO Publishing.

Jungtis iš namų per nuotolinės prieigos programą EZproxy.