Birželio 2d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato pirmininkus.

Birželio 2d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato pirmininkus. Jo metu paaiškėjo, kad ir toliau Senatui vadovaus Individualių sporto šakų katedros vedėjas prof. Aleksas Stanislovaitis. Pirmininko pavaduotoju išrinktas Akademijos docentas, buvęs akademinių reikalų prorektorius dr. Gediminas Mamkus.

 
„ Linkiu, kad naujasis Senatas dirbtų kritiškai ir dalykiškai siekdamas akademinės kokybės, daug dėmesio skirtų tyrimams, studijoms ir eksperimentinei plėtrai“,- sakė Akademijos rektorius Albertas Skurvydas.

„ Šio Senato svarbiausia užduotis- akademiniai reikalai. Iššūkių netrūks, ir tikiu, kad naujasis Senatas juos sėkmingai įveiks. Norėčiau padėkoti ir praėjusios kadencijos Senato nariams. Jų dėka išnagrinėta daugiau kaip 550 klausimų ir priimtas ne vienas svarbus sprendimas turėjęs įtaką sėkmingai Akademijos raidai“,- teigė Akademijos Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis.

 

Birželio 2d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato pirmininkus. Jo metu paaiškėjo, kad ir toliau Senatui vadovaus Individualių sporto šakų katedros vedėjas prof. Aleksas Stanislovaitis. Pirmininko pavaduotoju išrinktas Akademijos docentas, buvęs akademinių reikalų prorektorius dr. Gediminas Mamkus.

„ Linkiu, kad naujasis Senatas dirbtų kritiškai ir dalykiškai siekdamas akademinės kokybės, daug dėmesio skirtų tyrimams, studijoms ir eksperimentinei plėtrai“,- sakė Akademijos rektorius Albertas Skurvydas.

„ Šio Senato svarbiausia užduotis- akademiniai reikalai. Iššūkių netrūks, ir tikiu, kad naujasis Senatas juos sėkmingai įveiks. Norėčiau padėkoti ir praėjusios kadencijos Senato nariams. Jų dėka išnagrinėta daugiau kaip 550 klausimų ir priimtas ne vienas svarbus sprendimas turėjęs įtaką sėkmingai Akademijos raidai“,- teigė Akademijos Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis.
 

Interviu su LKKA Senato pirmininku Aleksu Stanislovaičiu

 

 

 

Primename, kad gegužės 19 d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato narius. Jo metu išrinkta 18 narių.

Be to, remiantis LKKA Senato narių rinkimo reguliaminu, kuriame yra nuostata, kad „Studentų skiriami atstovai turi sudaryti 20 procentų Senato narių“ – 5 narius pasiūlė Akademijos Studentų atstovybė.

Remiantis reguliaminu „Rektorius ir prorektorius akademiniams reikalams yra Senato nariai pagal pareigas“, Senato nariais tapo Akademijos rektorius Albertas Skurvydas ir prorektorė akademiniams reikalams Rasa Jankauskienė. LKKA Senatą sudaro 25 nariai.

 

 

Pateikiame LKKA Senato narių sąrašą:

LKKA mokslininkai, einantys profesoriaus pareigas ir profesoriai:

 

 

ČEPULĖNAS Algirdas

MALINAUSKAS Romualdas

PODERYS Jonas

PUKĖNAS Kazimieras

STANISLOVAITIS Aleksas

STASIULIS Arvydas

STRECKIS Vytautas

Kitų institucijų mokslininkai, profesoriai:

KRIŠČIŪNAS Aleksandras (LSU)

KRIŠČIŪNAS Kęstutis (KTU)

LKKA mokslininkai: mokslų daktarai ir/ar docentai:

ADOMAITIENĖ Rūta

EMELJANOVAS Arūnas

KAMANDULIS Sigitas

MAMKUS Gediminas

MASIULIS Nerijus

MICKEVIČIENĖ Dalia

MOCKUS Pranas

SKUČAS Kęstutis

ŠUKYS Saulius

Senato nariai pagal pareigas:

SKURVYDAS Albertas

JANKAUSKIENĖ Rasa

Studentų skiriami atstovai:

STANKEVIČIUS Žilvinas

MARMAITĖ Kristina

TOMAŠEVSKAJA Agata

KLEVINSKAITĖ Milda

ČESONIS Karolis