Bibliotekos fondą papildė naujausias universiteto leidinys – dviejų tomų vadovėlis

Universiteto bibliotekos lentynas papildė LSU profesoriaus emerito Antano Skarbaliaus dviejų tomų vadovėlis „Sportininkų treniravimo technologijos“.

Vadovėlyje pateikiamos susistemintos naujausios sportininkų treniravimo mokslo žinios ir praktinės patirties modeliai. Apibrėžiamas trenerio vaidmuo, jo funkcijos, filosofija, veiklos stiliai, aptariama treniravimo technologijų raida, tendencijos, šiuolaikinių treniravimo technologijų ypatumai. Taip pat glaustai pateikiamos esminės žinios apie organizmo funkcinių sistemų veiklą, tų sistemų adaptacijos prie fizinių krūvių savitumai. Vadovėlyje pateikiamos žinios apie netradicines sportininkų treniravimo priemones: organizmo cirkadinių ritmų, laiko juostų, geografinės aplinkos, aukštikalnių, organizmo galias mobilizuojančių ir atsigavimą greitinančių egzogeninių priemonių taikymo metodikas, elitinių sportininkų treniravimo technologijas. Abiejų vadovėlio tomų pabaigoje galima rasti terminų žodynėlį, kuriame apibrėžiami vadovėlyje minimi aktualūs terminai.

Vadovėlis skiriamas bakalaurantams, magistrantams, studijuojantiems Treniravimo sistemų programoje, taip pat specialistams, siekiantiems trenerio licencijos, ir jau didelę patirtį turintiems treneriams.

Su vadovėliu galima susipažinti bibliotekos skaitykloje, registruotiems bibliotekos vartotojams – skolintis vadovėlį į namus.

Vadovėlį galima įsigyti LSU bibliotekoje (Periodikos ir interneto skaitykla, II aukštas), Sporto g. 6, Kaunas.

Informacija teikiama tel. +370 690 09938, el. p. lolita.povilaitiene@lsu.lt .

Bibliotekos elektroninis katalogas