Tarptautinei mokslo bendruomenei buvo pristatyti Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo rezultatai

Lietuvos sporto universiteto mokslininkė dr. Brigita Miežienė dalyvavo mokslinėje konferencijoje „20th International Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences“  (Niujorkas, JAV). Konferencijoje skaitytu pranešimu, parengtu su bendraautoriais prof. dr. Arūnu Emeljanovu ir doc.dr. Vida Česnaitiene bei kolegomis iš Norvegijos University College of Southeast Norway Ingunn Fjørtoft ir Lise Kjønniksen pristatytas Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo ypatybių – antropometrinių,  staigiosios, rankų bei kojų raumenų jėgos, greitumo, vikrumo ir ištvermės rodiklių – referentines normas, sudarytas atlikus epidemiologinį, populiaciją reprezentuojantį tyrimą. Iš kitų mokslininkų tyrimų pristatymo pasisemta žinių tyrimo metodologijos, tyrimo procedūros, tiriamųjų atrankos į tyrimą srityse.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.