Studentas ugdė gebėjimus dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Buriuotojų fizinio parengtumo kaita taikant papildomas atletinio rengimo pratybas

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0090) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Rytis Dikšaitis
Tyrimų vadovas Eugenijus Trinkūnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – nustatyti papildomų atletinio rengimo pratybų įtaką buriuotojų fiziniam parengtumui.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos treniravimo sistemų studijų programos 1 kurso studentas Rytis Dikšaitis dalyvavo projekte, kurio metu atliko buriavimo treniruotes eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse. Tiriamieji treniravosi 5 kartus per savaitę. Eksperimentinėje grupėje jaunieji buriuotojai tris kartus per savaitę lavino buriavimo įgūdžius ir du kartus per savaitę atliko papildomas atletinio rengimo treniruotes pagrindinėms fizinėms ypatybėms: ištvermei, jėgai, koordinacijai ir lankstumui.

Buvo vykdomi trys testavimai (praktikos pradžioje, praktikos viduryje sezono ir po sezono) vasaros praktikos metu. Testavimai buvo atliekami naudojant EUROFIT testų paketą. Tyrimų rezultatų analizei buvo taikoma lyginamoji analizė tarp abiejų grupių, lyties aspektu ir individualaus rezultatų pokyčio. Gautų rezultatų pagrindu pateiktos rekomendacijos buriavimo treneriams. Tyrimo rezultatai parodė, kad jauniesiems buriuotojams, kuriems buvo papildomai taikytos atletinio rengimo pratybos, turėjo teigiamos įtakos, įvertintoms Eurofito testais, šioms fizinėms ypatybėms: pusiausvyrai, galūnės judesių greičiui, lankstumui, statinei jėgai ir bendrajai ištvermei. Išvardytos fizinės ypatybės yra vyraujančios buriavimo sporte. Tai leidžia daryti prielaidą, jog šios ypatybės galėjo įtakoti ir jaunųjų buriuotojų sėkmingą pasirodymą buriavimo sezono, keliose iš eilės, varžybose. Todėl jaunųjų buriuotojų treneriams rekomenduojame taikyti papildomas atletinio rengimo pratybas net ir buriavimo sezono metu.

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.