Studentas įgijo patirties sėkmingai įgyvendinęs projektą „Pratimų su elastine guma poveikis futbolininkų dvigalvio šlaunies raumens funkcijai“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0052) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Rokas Marcinkevičius
Tyrimų vadovas Inga Lukonaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – nustatyti pratimo dvigalviam šlaunies raumenims atliekant didelio greičio lenkimus ir tiesimus su elastinėmis gumomis poveikį futbolininkų galingumo rodikliams.

APIE PROJEKTĄ

Futbolas reikalauja nutrūkstančio intensyvumo veiksmų, kuriems atlikti reikalingi skirtingi įgūdžiai (Kobal et al., 2017). Bėgimas yra vienas iš dominuojančių veiksmų futbole, tačiau kiti galingumo reikalaujantys veiksmai, tokie kaip greiti sprintai, šuoliai, kova dėl kamuolio ir spyriai yra varžybų eigą lemiantys ir ne mažiau svarbūs veiksniai (Aquino et al., 2020). Futbole pagrindiniai veiksmai labiausiai priklauso nuo apatinių galūnių maksimalios jėgos bei neuroraumeninės sistemos anaerobinio galingumo (Cometti et al., 2001; Loturco et al., 2020). Yra nustatyta, kad atliekant pratimus su gumomis, kai gulima ant pilvo ir atliekami greiti kojų keitimai su gumos pasipriešinimu yra veiksmingi tiek nesportuojantiems asmenims, tiek krepšininkams (Janusevičius ir kt., 2017; Kamandulis ir kt., 2019). Nustatyta, kad toks pratimas ne tik padidina kelio lenkimo jėgą esant dideliam greičiui ir galiai, bet ir padidina raumenų inervaciją lenkimo ir tiesimo ciklų metu, kurie greičiausiai saugo ir nuo per didelio raumens išsitempimo judesių metu (Janusevičius ir kt., 2017).

Studentas projekto metu sugebėjo atlikti visas jam iškaltas užduotis: atlikti mokslinę analizę, taikyti ekspeimentinę programą, analizuoti gautus rezultatus bei kontroliuoti visą procesą. Šio tyrimo metu, nustatėme, kad skirtingai nei tyrime atliktame su krepšininkais (Janusevičius ir kt., 2017), vertikalaus šuolio, 20 m iš vietos, 30 m iš vietos ir 30 m įsigreitėjus bėgimų rezultatai reikšmingai nepagerėjo tiek eksperimentinėje, tiek kontrolinėje grupėse. Nustatytas pagerėjimas judesių dažnio teste. Tyrimai leido studentui pakelti mokslinę kompetenciją, kritiškai mąstyti ir tikrinti skirtingas teorijas bei planuotis darbą.

 

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka