Studentas įgijo patirties sėkmingai įgyvendinęs projektą „Pažintinių, motorinių funkcijų ir nervų sistemos vientisumo reikšmė su sveikata susijusiam vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui“

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0054) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Samrat Sheoran
Tyrimų vadovas Nerijus Masiulis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 09 01 – 2022 03 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją vykdant mokslinį tyrimą „Pažintinių,  motorinių funkcijų ir  nervų sistemos vientisumo reikšmė su sveikata susijusiam vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui, biožymenų ir hormonų lygio pokyčiams“.

 

APIE PROJEKTĄ

Vyresnio amžiaus žmonėms būdinga laipsniška raumenų degeneracija ženkliai įtakojanti ne tik raumenų masės mažėjimą, bet ir kasdieninės funkcijos blogėjimą. Sumažėjęs senjorų judumas yra siejamas su sunkiomis komplikacijomis, tokiomis kaip fizinių ir pažintinių funkcijų silpimu.

Tikslus mechanizmas, kaip fizinis krūvis įtakoja pažinimo funkciją dar nėra aiškus, tačiau keletas mokslinių tyrimų parodė, kad fizinio krūvio metu iš įvairių organų išskiria molekules, vadinamas ekserkinais, kurios gali turėti įtakos širdies ir kraujagyslių, medžiagų apykaitos, imuninės ir neurologinės sveikatos gerinimui, smegenų funkcijoms, įskaitant nuotaiką, mokymąsi ir kt.

Mūsų tyrime dalyvavo 29 vyresnio amžiaus (70 m) vyrai ir moterys, kurie buvo padalinti į eksperimentinę ir kontrolinę grupes. Nors pažintiniai gebėjimai po 12 savaičių jėgos treniruočių nepatiko, tačiau ženkliai padidėjo eksperimentinės grupės asmenų jėga, funkcinis pajėgumas, pagerėjo pusiausvyros kontrolė, padidėjo į insuliną panašaus augimo veiksnio (IGF-1) sintezė.

Panašu, kad 12 savaičių jėgos treniruotės gali ženkliai pagerinti fizinį pajėgumą, tačiau pažintinėms funkcijoms tokio tipo ir trukmės treniruotės neturi įtakos. Reikalingi tolimesni tyrimai, kurių metu būtų galima atsakyti į klausimą, kokio tipo, intensyvumo ir trukmės fizinis krūvis būtų efektyviausias vyresnio amžiaus asmenų pažintinėms funkcijoms pagerinti.

 

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Mokslinės veiklos ataskaita (už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius).
  2. Mokslinės veiklos ataskaita (už visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius), žodinis pranešimas ir pranešimo santrauka