Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Sportinės veiklos organizavimo ypatumai sporto mokyklose COVID-19 pandemijos metu

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0091) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentas Rokas Nenartavičius
Tyrimų vadovas Vilija Bitė Fominienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – atskleisti sportinės veiklos organizavimo ypatumus sporto mokyklose Covid-19 pandemijos metu.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos turizmo ir sporto vadybos studijų programos 1 kurso studentas Rokas Nenartavičius dalyvauja projekte, kurio metu bus atliekama mokslinės literatūros analizė, kur bus aptariama sportinės veiklos reikšmė vaikams ir jaunimui, analizuojami jaunųjų sportininkų sportinės veiklos valdymo sistema, jos kryptys ir tendencijos, dėmesį koncentruojant į organizacijos ir vadovo vadybines veiklas. Bus pristatoma ir situacija sporto sektoriuje Covid-19 pandemijos metu. Taip pat atliekamas kokybinis tyrimas – interviu, kuriame dalyvaus ne mažiau kaip 5 sporto mokykloje dirbantys treneriai, kurie COVID-19 pandemijos metu sporto šakos treniruotes vedė nuotoliniu būdu.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.