Pristatyti tyrimo rezultatai tarptautinei sporto mokslo bendruomenei

Š. m. birželio 19–22 d. doc. dr. Ilona Tilindienė kėlė mokslinę kompetenciją AIESEP (International Association for Physical Education in Higher Education) organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „AIESEP International Conference – Building Bridges for Physical Activity and Sport“ Niujorke.

Konferencijoje mokslininkė skaitė pranešimą „The relationship between bullying experience and extroversion, neuroticism of adolescent athletes“.

Konferencijos pranešėjų kompetencija bei mokslinė patirtis leido susipažinti su įvairiose pasaulio šalyse dirbančių mokslininkų vykdomų tyrimų rezultatais, užmegzti mokslinius ryšius su JAV mokslininku dr. prof. dr. Stephen Virgitio (Adelphi University). Planuojama ateityje teikti bendrus projektus vaikų smurto problematikos klausimais.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0231) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).