Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Glazgo universitete

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0039) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendinama
Dalyvis Daiva Vizbaraitė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07–2021 03 22

TIKSLAS

Projekto tikslas – mokslinės kompetencijos kėlimas per praktinę mokslinę veiklą mokslinėje stažuotėje Glazgo universiteto Žmogaus mitybos departamente.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. kovo 15–22 dienomis Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Daiva Vizbaraitė kels kompetencijas mokslinėje stažuotėje Glazgo universitete. Stažuotės metu bus atliktas bandomasis tyrimas ,,Maisto komponentų sudėties racione ir pratimų įtaka energijos pusiausvyrai“ analizuojant energijos pusiausvyros ir kūno masės valdymo sąsajas. Tokie tyrimai yra aktualūs šiandieninėje visuomenėje siekiant gerinti žmonių fizinę ir socialinę sveikatą.

NUMATOMAS REZULTATAS

Parengta tyrimo ataskaita.